PÁLYÁZAT

A Kormány célkitűzése az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon tenni a növekvő volumenű megrendelői igényeknek.
A modern eszközök és gépek beszerzésén túlmenően támogatandóak a tervezői vállalkozások önálló fejlesztései is.
Az Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás (ÁHT: 372728) nevű fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) javára az 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról szóló 1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat alapján a 2019. évben 9 000 millió forint központi költségvetési többletforrás kerül biztosításra az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésre, hatékonyságának növelésére, azaz az Előirányzat 2019. évben rendelkezésre álló összege 3 000 millió forinttal megemelésre kerül.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM vagy Támogató) és jogelődje, a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2018. és 2019. években „Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló” támogatási programokat hirdetett (a továbbiakban: Támogatási program 2018/1.; Támogatási program 2018/2. és Támogatási program 2019/1.) meg. A Támogatási program 2018/1.; 2018/2. és 2019/1. keretében a támogatási kérelmet benyújtott vállalkozások a 2019/2. program keretében is nyújthatnak be támogatási kérelmet a támogatáshalmozás szabályainak figyelembevételével.
A jelen tájékoztatóval meghirdetett támogatási program (2019/2.) keretében felhasználható forrás összege 3 000 millió forint.

részletek a mellékletben.